Резюме «Инженер-геолог» в Полтаве

Найдено 15 резюме
После регистрации будет доступно 19 резюме
Сортировать по релевантности
релевантности
Обновлено 2 марта
По договоренности 52 года Полтава готов к переезду Английский (Базовый) стаж 1 год и 2 месяца
Главный геолог 1 год и 2 месяца (по декабрь 2012)
ООО «Полтавская геофизическая компания»
Наличие опыта успешного запуска новых направлений с «нуля»; В 2007 году при моем участии была создана частная геофизическая компания. Осуществлял полное руководство производственными, техническими, организационными, кадровыми вопросами, в том числе обучение персонала. Полностью контролировал работу четырех станций геолого-технологического контроля бурения, качество регистрируемого материала и материала передаваемого заказчику. Под контролем станций ГТИ компании выполнена успешная проводка до проектной глубины восьми разведочных скважин. Опыт управления коллективом более 20 человек (в том числе, в регионах) 12.2010 — 11.2012 г. ООО «Полтавская геофизическая компания» Должность: Начальник партии геологических и геолого – технологических исследований в процессе бурения скважин; — Общее руководство партией, ; — Организация и контроль полевой работы партии; Должность: Главный геолог — Ведение документов, составление отчетов по скважинам — Архивирование документов — Формирование различных отчетов в базе
Обновлено 2 марта
По договоренности 52 года Полтава готов к переезду Английский (Базовый) стаж 1 год и 1 месяц
Главный геолог 1 год и 1 месяц (по декабрь 2012)
ООО «Полтавская геофизическая компания»
Наличие опыта успешного запуска новых направлений с «нуля»; В 2007 году при моем участии была создана частная геофизическая компания. Осуществлял полное руководство производственными, техническими, организационными, кадровыми вопросами, в том числе обучение персонала. Полностью контролировал работу четырех станций геолого-технологического контроля бурения, качество регистрируемого материала и материала передаваемого заказчику. Под контролем станций ГТИ компании выполнена успешная проводка до проектной глубины восьми разведочных скважин. Опыт управления коллективом более 20 человек (в том числе, в регионах) — Ведение документов, составление отчетов по скважинам — Архивирование документов — Формирование различных отчетов в базе
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 2 марта
По договоренности 52 года Полтава готов к переезду Английский (Базовый) стаж 2 года и 1 месяц
Главный геолог 2 года и 1 месяц (по декабрь 2012)
ООО «Полтавская геофизическая компания»
— Общее руководство партией, ; — Организация и контроль полевой работы партии; — Ведение документов, составление отчетов по скважинам — Архивирование документов — Формирование различных отчетов в базе Наличие опыта успешного запуска новых направлений с «нуля»; Опыт управления коллективом более 20 человек (в том числе, в регионах)
Обновлено 26 января
По договоренности 38 лет Полтава
Обновлено 26 сентября 2015
По договоренности 31 год Полтава стаж 11 лет и 1 месяц
Технолог станции ГТИ 4 года и 6 месяцев (по настоящее время)
ООО «Техгеоконтроль»
Технолог и геолог станции ГТИ. Начальник отряда ГТИ. Работаю с программой DTCIS. Провожу отбор и описание шлама, составление отчета по скважине, установка и калибровка датчиков
Обновлено 26 января 2013
3 000 грн. 28 лет Гадяч готова к переезду Английский (Технический) и еще 1 Английский (Технический) Турецкий (Базовый) скрыть стаж 9 месяцев
Кассир 3 месяца (по январь 2013)
Metro Cash and Cerry
Обновлено 25 декабря 2012
По договоренности 34 года Полтава готов к переезду Английский (Базовый) и еще 1 Английский (Базовый) Русский (Разговорный) скрыть стаж 11 лет и 6 месяцев
Геолог 11 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
НГВУ "Полтаванафтогаз" ЦВНГ - 4
Основні обов"язки: забезпечення раціональної розробки нафтових, нафтогазових і газоконденсатних родовищ і покладів у відповідності з технологічними проектами (схемами) розробки, затвердженими нормами відбору вуглеводневої продукції із експлуатаційних об"єктів шляхом раціонального використання фонду свердловин, встановлення і забезпечення оптимальних технологічних режимів роботи свердловин. Професійні навички й досягнення: Складання графіків гідродинамічних і промислово – геофізичних досліджень в свердловинах, організація безпечного проведення цих робіт. Організація роботи по контрольних замірах дебітів і відбору проб рідини і газу із свердловин, аналіз динаміки дебітів і обводненості продукції свердловин. Складання технологічних режимів роботи свердловин, планів – замовлень на поточний і капітальний ремонт свердловин. Забезпечення контролю за проведенням робіт на свердловинах, що знаходяться в бурінні, а також в поточному і капітальному ремонтах (опресовка і перфорація експлуатаційних колон, освоєння свердловин та інші роботи), а також за пробною експлуатацією розвідувальних свердловин. Поповнення необхідними даними геологічної документації. Складання місячних звітів про результати експлуатації свердловин, про рух фонду свердловин. Здійснення контролю за охороною надр в процесі розбурювання і розробки родовищ та нагляд за станом законсервованих свердловин у відповідності до діючих інструкцій і положень (рух фонду законсервованих свердловин, оформлення матеріалів на консервацію і реконсервацію свердловин, періодичний огляд свердловин, розробка заходів по введенню в експлуатацію).
Обновлено 5 июля 2011
По договоренности 51 год Полтава готов к переезду Русский (Свободно владею) стаж 7 лет и 3 месяца
Председатель правления 2 года (по декабрь 2009)
ЗАО ПСО "Днепр"
Работы по заключению договоров с проектными институтами по разработке проектов на строительство промышленных и гражданских объектов. Ведение проекта на всех его стадиях: от сбора технических условий до прохождения экспертизы и получение разрешения на строительство в инспекциях и ГАСКе. Поиск строительных фирм на тендерной основе для выполнения строительно-монтажных работ заключение с ними договора подряда, организация их работ и тд.
Обновлено 10 января 2010
5 600 грн. 59 лет Пирятин готов к переезду стаж 29 лет
Ведущий геолог 12 лет и 10 месяцев (по настоящее время)
НК "КНГ-сервис"
- проводил контроль своевременного и качественного проведения геологопоисковых работ по скважинах в соответствии к требованиям проектов, геолого-технических нарядов, геологических заданий; - контролировал отбор керна в скважинах, своевременно контролировал интервалы отбора; - контролировал проведение геофизических исследований в скважинах, ведения работ при испытании скважин; - проводил контроль по ведению первичной документации по скважинах, правильное отображение фактических данных в документах первичной отчетности и сохранения геологической документации; - проводил контроль спущенных колонн в скважину; - обеспечивал своевременное и качественное оформление документации по скважинах, которые подлежат ликвидации по геологическим причинам; - выполнял литолого-стратиграфическую розбивку разрезов поисково-разведочных скважин; - на основании обработки и анализа материалов геолого-геофизических исследований принимал участие в разработке и обосновании более еффективных методов и направлений геологоразведочных работ, которые обеспечивают заданные планы приросту запасов; - обеспечивал своевременную разработку проектной геологической документации по площадях и скважинах, что подлежат строительству; - принимал участие в разработке и утверждению перспективных, оперативных и производственных планов.
Ведущий геолог, заместитель начальника партии. С 2003 по 2004 г. - ведущий геолог геологического отд, Геолог 2 категории скрыть
Обновлено 22 октября 2009
По договоренности 36 лет Полтава готова к переезду Английский (Разговорный) и еще 2 Английский (Разговорный) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 14 лет
Геолог 10 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
ООО "Феррекспо Петролеум Оншор"
Обязанности: работа с геологической и геофизической документацией, каротажами. Выполнение стратиграфической корреляции разрезов скважин и построение карт в программе The KINGDOM. Непосредственное участие в составлении геологической части в программах на бурение скважин
Обновлено 4 сентября 2009
По договоренности 43 года Полтава стаж 27 лет
Техник-геофизик 27 лет (по настоящее время)
Восточно-Украинская геологоразведовательная экспедиция
Работа на компьютере, прием технического материала, наладка сейсмооборудования
Обновлено 3 июня 2008
7 000 грн. 41 год Полтава стаж 20 лет и 1 месяц
Геолог 20 лет и 1 месяц (по настоящее время)
ГПУ "Полтавагазвидобування"
Геолог цеха капитального ремонта скважин. Составление и ведение геолого-технической документации по скважинам, которые находятся в ремонте. Руководство при проведении технологических процессов (глушение, освоение, испытание скважин), промыслово-геофизических исследованиях и прострелочно-взрывных работах. Работа с колтюбинговыми установками в процессах промывок и освоений скважин.
Обновлено 2 октября 2017
По договоренности 34 года Полтава готов к переезду Немецкий (Базовый) стаж 11 лет и 9 месяцев
Старший геолог 10 лет и 4 месяца (по настоящее время)
ГПУ "Полтаванефтегаздобыча"
Беру непосредственное участие в различных кислотных обработках скважин. Руковожу процессами освоения и задавки, замеров пластового и статического давления скважин. Провожу исследования на продуктивность скважины. Составляю программы борьбы с парафиновыми и смолистыми отложениями в нефтяных и соляными отложениями в газовых скважина. Провожу отбор скважин на интенсификацию и капитальный ремонт. Составляю месячные и годовые отчеты работы скважин. Составляю режимы роботы газовых и нефтяных скважин.
Обновлено 2 октября 2017
По договоренности 34 года Полтава готов к переезду Немецкий (Базовый) стаж 7 лет и 2 месяца
Ведущий геолог 7 лет и 2 месяца (по настоящее время)
ТОВ «ЕСКО-ПИВНИЧ»
Обновлено 12 мая 2017
По договоренности 55 лет Полтава стаж 2 года и 3 месяца
Инженер по технике безопасности, начальник цеха, механик 2 года и 3 месяца (по настоящее время)
ГЕОЛОГИЯ
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.